Skip to main content

In de loop der jaren gaven we 4 boeken uit, naast onze jaarboeken

Mayerhof voorheen Sint-Frederik

1993 – Jozef De Coo

Mortsels Stratenboek

1999 – red. Bruno Gastmans

Mortsels Stratenboek

2009 – red. Bruno Gastmans

De eerste oorlogsmaanden in 1914 in en om Mortsel

2014 – Bruno Gastmans

Mortselse Heemkundige Kring - Jaarboek 2018 - 36e jaarboek

Laatste uitgave: Jaarboek 2018

 • Groet aan de lezer (B. Gastmans)
 • Pauwel Meulenaere en de Mortselse Heemkundige Kring (B. Gastmans)
 • Herinnering aan Jan Vandewalle (B. Gastmans)
 • Marcel Pira, dichter (M. Van de Looverbosch)
 • Aanblik van Mortsel na 5 april 1943 en vandaag 75 jaar later (H. Vermeirsch)
 • Gustaaf Lava, pastoor Florimont Beernaerts en Jens Domen
 • Het Lieven-Gevaert-gedenkteken (N. & N. Lernout)
 • Restauratie Sint-Benedictuskerk (P. Hernalsteen en M. Heyligen)
 • Restauratiedossier van de vaandels (K. Damian, L. van der Biest en T. Van Campenhout)
 • Restautatiedossier zuidelijk zij-altaar of Sint-Sebastiaansaltaar en houten beelden (J. Heijlen)
 • Beeldhouwer Jozef Peters (Walden Art Stories)
 • Opmerkelijke vrouwen op Cantecroy (deel 4) Sebilla vanden Berghe, vrouwe van Cantecroy van 1627 tot 1661 (M. Heyligen)
 • Inwoners van Mortsel opgeëist voor Duitsland 1916-1917 (J. Driesen)
 • Duits Schiedsgericht tijdens Wereldoorlog 1 (B. Gastmans)
 • 30 jaar Poesje van de Lange Wapper 1987-2017 (J. Verhelst)
 • Terecht-stellingen

Artikels per jaarboek

Op zoek naar de inhoudsopgave van elk jaarboek, van 1957 tot nu?

Jaarboek 1957

 • Ter inleiding (P. Meulenaere)
 • Wordingsgeschiedenis van de kring (H. Croux)
 • Archeologie en kernphysica (R. Mertens)
 • Enkele inlichtingen omtrent Mortsel rond 1802 (H.L.V. De Groote)
 • Canticrode (vertaling H. Dierickx)
 • ‘Fabryken en werkwinkels’ in Mortsel vóór 135 jaar
 • Van een arrondissementskommissaris, een gemeentesecretaris en een florijn van zijn salaris (F. Besters)
 • De Geschiedenis van de ondergrond van Mortsel (J.de Cannière)
 • De heilige Hatebrand en zijn relikwieën te Mortsel (R. Pepermans)
 • De Telling van februari 1795 (F. Nooyens)
 • De Grote Tienden van het dorp Mortsel in 1699 (H. Croux)
 • Numismatiek van Mortsel (P.F.J. Pittoors)

Jaarboek 1958

 • Ter inleiding (P. Meulenaere)
 • In memoriam Burgemeester Arthur Lamens
 • De Villa Diesegem (H. Dierickx)
 • Vlaamsche Kring Mortsel 1909-1921 (E. Leonard)
 • Mortsels kerktoren in 1772 (R. Van Passen)
 • Mortsel, landbouwgemeente in 1808, randgemeente bij Antwerpen in 1958 (F. Besters)
 • Weg en tol der Luithage (H.L.V. De Groote)
 • Medailles, penningen en plaketten van Floris De Cuyper (P.F.J. Pittoors)
 • Werken van Walter Pompe te Mortsel (H. Croux)

Jaarboek 1959

 • Ter inleiding (P. Meulenaere)
 • Tien jaren heemkundige bedrijvigheid
 • Een halve eeuw Sint-Amedeusziekenhuis te Mortsel (1895-1945) (Broeder Koenraad)
 • Weg en tol Ter Luithage (II – De Steenweg) (H. L.V. De Groote)
 • De Wapenschilden der Heren van Cantecroy (R. Pepermans)
 • Het Cijnsboek van Diezegem (1613) (P. Baudouin)

Jaarboek 1965

 • Ter inleiding (P. Meulenaere)
 • Een Romeins gebouw te Mortsel (J.L. De Cannière)
 • Een tuin in de Sint-Benedictuskerk te Mortsel (R. Van passen)
 • Mortsel, Het land van Rijen en de zeven kwartieren van Antwerpen in de telling van 1709 (F. Nooyens)
 • Een belangrijk document betreffende “Den Wilden Beys” te Mortsel in 1692 (H Croux)
 • Planten en bloemen in ons heem omstreeks 1861 (P.F.J Pittoors)
 • Oprichting van de broederschap van Onze- Lieve-Vrouw Van Rust in de parochie van het Heilig-kruis te Oude–God. (P. Verdickt)
 • Het notariaat te Mortsel (H. L.V. De Groote)
 • Molen en Molenaar in onze familienamen (P. Meulenaere)

Jaarboek 1966

 • De Gallo-Romeinse nederzetting op de Steenakker te Mortsel (Antwerpen) (G. De Boe)

Jaarboek 1985

 • Groet aan de lezer (J. Fleerackers)
 • Dankbaar gedenken (J. De Cannière)
 • Het Hof ten Dorpe, Bijdrage tot de geschiedenis. Van eigenaars en bewoners (J. Fleerackers)
 • Het Mortselse liberale blad “De Vrije Stem” (F. Nooyens)
 • Ernest Claes Te Mortsel (G. Wellens)
 • Het geld van de “Broeders van liefde” (H. De Wever)
 • IJsvogels in de Sint-Benedictuskerk te Mortsel. Of: heeft de familie Nys het Mater-Dolorosabeeld geschonken? (A. Meirte)
 • De sociale bekommernis van Lieven Gevaert (P. Meulenaere)
 • Juliaan de Vriendt (1842-1935) (P. Meulenaere)
 • Inventaris archief gemeente Mortsel (Oud regiem en Frans-Hollands tijdvak) (H. Vydt)

Jaarboek 1986

 • Ten geleide (J. Fleerackers)
 • In memoriam A. Devlieghere, P.F.J. Pittoors, H.L.V. De Groote
 • De geschiedenis van het Hof ten Dorpe (J. Fleerackers)
 • De Domeskeshoeve (Jeanne Domen)
 • Het Hof van Rieth van vroeger tot nu) (M. De Backer/L. Van Camp)
 • Lieven Gevaert een sportvisser in hart en nieren! (J. Moens)
 • Pedagogische conferenties te Mortsel ca.100 jaar geleden (R. Van Passen)
 • Obiits in Sint-Benedictuskerk te Mrotsel (A. Meirte)
 • De Mortselse spoorwegramp van 1844 in de Antwerpse pers (F. Nooyens)
 • Openbare tijdaanwijzing in Mortsel (L. Van Herwegen)
 • De Lepelstraat (G. Wellens)
 • Uit honderd jaar parochie van het Heilig-Kruis (J. Hermans)
 • Stan Hodister (J. Hermans)
 • Restaurant Café “Vera-Paz” (P. Meulenaere)

Jaarboek 1987

 • Een woord vooraf (J. Fleerackers)
 • In memoriam Frans Juliaan Verhulst (P. Meulenaere)
 • In memoriam Ludo Huybrechts (P. Meulenaere)
 • Het Hof ten Dorpe te Mortsel. Bijdrage tot de geschiedenis van zijn eigenaars en bewoners (J. Fleerackers)
 • Jozef Geeraard Lernout °19 maart 1898 +8 maart 1987 (N. en L. Lernout)
 • Een Indische provo uit Mortsel (A. Callemin/M. Gruyaert)
 • Mortsel (1925-1933): gezien door de blauwe bril van meester Bellon, Tweede bijdrage over De Vrije Stem (F. Nooyens)
 • Het “daarstellen der elektrieke tramlijn” in Mortsel (R. Van Den Eede)
 • Het “Fonds de Bary” (A. Meirte)
 • De naam van de knikker (P. Meulenaere)
 • Denkend aan Lode Van Kerkhoven (R. Nauwelaerts)
 • Zeeuwsch-Vlaanderen in oorlogsbrand. Een karavaan trok het land door … Antwerpen ver voorbij (A. Pepermans)
 • Testamenten gepasseerd voor notaris J.B. Swiggers te Mortsel. 1ste deel, 178-1755 (R. Van Passen)
 • Maria Schouwenaars. Bij de 80ste verjaardag van een Mortselse pedagoge (A. Fleerackers-Ruys)
 • De Kerkstraat (G. Wellens)
 • Allsopp (P. Meulenaere)

Jaarboek 1988

 • Ten geleide (J. Fleerackers)
 • In memoriam August De Weerdt (P. Meulenaere)
 • De oude Liersche Bean onder Meurtsel (R. Vandeneede)
 • 18 jaren uit Zeeuwsch “Atelier de construction” in de Ten Dorpelei (C. Neve)
 • De Sint-Benedictusstraat (G. Wellens)
 • 150 jaar vrij en gemeentelijk onderwijs, gegeven door de Zusters van de H. Vincentius a Paulo 1839 – 1989 (J. Hermans)
 • Edmond Thieffry (1892 – 1929) (A. Rely)
 • Kunstkring Sirkel (Y. Waegemans)
 • 25 jaar Gemeentelijk Technisch Instituut (L. Van Herwegen)
 • Testamenten gepasseerd voor notaris J.B Swiggers Te Mortsel. 2de deel, 1756-1775 (R. Van Passen)
 • Schurftige schapen in de Mortselse kleine wereld (ca; 1820-1850) (F. Nooyens)

Jaarboek 1989

 • Een woord vooraf (J. Gastmans)
 • In Memoriam Johan Fleerackers (P. Meulenaere/K. Fleerackers)
 • In Memoriam Lutgarde Verschave (M. Gruyaert)
 • In Memoriam Henri van de Wal (I.D.N)
 • Kasteel Ter Varent en zijn bewoners (Ch. De Bary)
 • Van Capeyn Aerdekens tot Kaphaanhoeve (R. Van Den Eede)
 • Lieven Gevaert & Cie en de Belgische fotochemische industrie in 1896 (F. Nooyens)
 • De Mortselse wortels van de Academie voor de streekgebonden gastronomie (J. Lambin sr)
 • Het album van Max Bröking , eerste fotograaf van de L. Gevaert & Cie (M.Gruyaert)
 • Testamenten gepasseerd voor notaris Seghers te Mortsel (R. Van Passen)
 • Maten en gewichten na de Franse Revolutie (A. Gastmans)
 • Beeldhouwer Karel Schuermans (1869-1955) (J. Moens)
 • Klokkengeschiedenis van Mortsel (L. Van Herwegen)
 • De geschiedenis van 150 jaar opvoedingswerk te Mortsel. Door de Zusters van St.-Vincentius a Paulo van Gijzegem (J. Hermans)

Jaarboek 1990

 • Inleiding en oproep (J. Gastmans)
 • In honorem Renati bibliothecarii (P. Meulenaere)
 • Het Lieven Gevaertarchief (L. Roosens)
 • Koster Theo Goossens, een man van twee (drie?) eeuwen (J. Hermans/M.Gruyaert)
 • Kapelaan Hellemans en de kapelaanswoning (R. Vandeneede)
 • Jongensschool “Sint-Benedictus” (M. De Backer)
 • Om niet te vergeten. 10 mei 1940 (M. Gruyaert)
 • Het wel en wee van de Koninklijke Harmonie Euterpa (L. Van Herwegen)
 • School met Gezins- en Huishoudelijke Opleiding voor toekomstige moeders (J. Hermans)
 • Testamenten gepasseerd voor notaris J. C. Seghers te Mortsel (R. Passen)
 • De Gilde der Mortselse Werklieden
 • Het oudste Mortselse ziekenfonds (F. Nooyens)
 • Mortsel aan de drank (P. Meulenaere)

Jaarboek 1991

 • Vooraf (J. Gastmans)
 • In memoriam Bert Wouters (G. Wellens)
 • Kunstschilder Jules Van Ael wordt 80 (M. Gruyaert)
 • De oudste foto’s van Mortselse Monumenten (F. Lemmens)
 • De evolutie bibliotheekwezen in Mortsel van 1912-1991 (J. Hermans)
 • Augustus – september – oktober 1914 te Mortsel (M. De Backer)
 • Het wel en wee van het Klooster van de Luithagen en de van Ransten als Heren van Catincrode, Mortsel en Edegem (L. Van Herwegen)
 • Mortselaar op zee gered (M.Blom – Blokken)
 • “Die Cierlycke” 1951 – 1991 (L. Mortelmans)
 • Testamenten uit de Frans-Hollandse tijd te Mortsel (R. Van Passen)
 • Foto’s van Jules Putcuyps, een amateur-fotograaf uit Mortsel (M. Gruyaert)
 • Een 19-de-eeuwse Mortselse kroegentocht. Elf boedelbeschrijvingen van Mortselse herbergen (1826-1888) (F. Nooyens)
 • De wettelijke erkenning van de Gilde der Mortselse Werklieden (1919) (F. Nooyens)
 • Terechtstellingen en aanvullingen (P. Meulenaere)
 • Mooi Mortsel. Een inventaris (P. Meulenaere)

Jaarboek 1992

 • Geachte lezer (J. Gastmans)
 • Johan (A. Fleerackers-Ruys)
 • Portionkulen op Allerzielen (G. Buermans)
 • De Schanshoeve in 1860. Een Mortsels landbouwbedrijf omstreeks het midden van de 19de eeuw (F. Nooyens)
 • Art-Déco in Mortsel tegen de grond (M. Gruyaert)
 • De Groenstraten en Groenwegen tussen de ³15de en 19de eeuw (R. Vandeneede)
 • Een ware geschiedenis. Uit het leven van de familie Durt (J. Hermans)
 • Armenzorg in Mortsel (tot aan de Franse Revolutie) (L. Van Herwegen)
 • Borgbrieven van Mortsel (Prof. Van Passen)
 • De bevoorrading van de Mortselse bevolking in 1918. Een getuigenis van Hendrik Kuijpers (F.Nooyens)
 • Oorlogsdoden (M. De Backer)
 • Nog bommen op Mortsel (M. De Backer)
 • Een onbekend Engels militair te Mortsel (M. De Backer)
 • De maatschappij Het Vaderlandse eretekens (1911-1929). Een vereniging van Mortselse gedecoreerden (F. Nooyens)
 • Kunstkring Sirkel 25 jaar (A. Gastmans)
 • Een Mortselse industrie in de kijker. Drie generaties garage Gaspar (M. Blom – Bokken)
 • Het molengehucht herontdekt (M. Gruyaert)
 • Terechtstellingen en aanvullingen (P. Meulenaere)
 • Speel-tijd (P. Meulenaere)

Jaarboek 1993

 • Geachte lezer (J. Gastmans)
 • Het Varenthof (L. Roossens)
 • De 58 stemgerechtigde Mortselaars van 1829 (F.N.)
 • Bouwstenen voor drie eeuwen Ten Dorpe (R. Van Passen)
 • De Mortselse villa’s van architect Emile Thielens en hun bewoners (M. Gruyaert)
 • Jubileum van de verschrikking 5 april 1943- 5 april 1993 (Fr. Hermans)
 • Vervolg op “Een onbekend Engels militair te Mortsel” (M. De Backer)
 • Het oorlogsgebeuren in Mortsel tijdens eerste wereldoorlog. En het Mortsels komiteit voor hulp en voeding (L. Van Herwegen)
 • Verkoop van de inboedel van een hoeve op de Waasdonk in 1860 (F. Nooyens)
 • Tien houtveilingen van de eigenares van Kantekrooi (1778 – 1787) (F. Nooyens)
 • Het huis en de winkel van koster J.B. Stockmans (1854) (F. Nooyens)
 • 75 jaar geleden werd de 18-jarige Gustaaf Lava laffelijk neergeschoten te Antwerpen (R. Frans)
 • (Nog) een wapen in Sint-Benedictus (A. Meirte)
 • Terechtstellingen en aanvullingen (P.M.)

Jaarboek 1994

 • Geachte lezer (J. Gastmans)
 • In memoriam Isidoor de Nil (M. Gruyaert)
 • In memoriam Frans (Jos) Nooyens (P. Meulenaere/Van Passen)
 • Een weinig bekende verdienste van de firma Gevaert (A. De Weerdt)
 • De sterke arm van Mortsel (M. De Backer)
 • De oorsprong van de Mortselse kapelanijen (R. Vandeneede)
 • Zo werd Mortsel gezonder. Geschiedenis van het gezondheids-komiteit (1843-1920) (L. Van Herwegen)
 • Draaiboom- en tolmiseries op de weg Edegem – Mortsel (J. Hermans)
 • Mortsel in het 18de-eeuwse nieuws te Antwerpen (R. Van Passen)
 • Berten Pil – Marie Van Gastel (J. Van Weverberg)
 • Ferdinand Kuijpers – Het jongenstehuis “Heilig Kruis” (L. Vermeire)
 • Bedenkingen bij de tragische dood van burgemeester Pieter Reypens (J. Hermans)
 • Beelden van landelijk en ambachtelijk Mortsel (M. Gruyaert)
 • De engel in Sint-Benedictus (P. Meulenaere)
 • Terechtstellingen en aanvullingen (P. Meulenaere)

Jaarboek 1995

 • Geachte lezer (J. Gastmans)
 • In Memoriam Ir. Jean Louis De Cannière (P. Meulenaere)
 • In Memoriam Mevr. Maria Coremans (M. Gruyaert)
 • In Memoriam Frans Sillis (P. Meulenaere)
 • Naar een toponymie van Mortsel? (R. Van Passen)
 • Jacques Edmond Alphonse Blockx, nijveraar te Mortsel (L. Roossens)
 • Het Hof van Plaisantie “ De Rode Leeuw” en zijn eigenaars (L. van Herwegen)
 • Willebrordus Vande Kerkhoff, de laatste kapelaan van Cantecroy? (R. Vandeneede)
 • Jongensturnkring “Deugd en Volharding” (J. Van Anderlecht)
 • Biscuiterie Jespers Mortsel. Vier generaties koekjesbakkers te Oude-God (M. Blom-Blokken)
 • De Brabantste omwenteling (F. Hermans)
 • De oprichting van een tweede kerk in Mortsel (B. Gastmans)
 • Pastoor Van Emelen, zijn parochianen, zijn kerk (M. Gruyaert) / (J. Hermans)
 • Terechtstellingen en aanvullingen (P.M.)
 • De Sint-Benedictuskerk in de aantekeningen van Fr.Nooyens (P. Meulenaere)

Jaarboek 1996

 • Geachte lezer (J. Gastmans)
 • Bij het overlijden van de heer Hector Peeters (G. Wellens)
 • Agfa-Gevaert N.V.: een onderneming en haar architectuur (L.Roosens)
 • Kindermoord op Cantecroy? Mortselse gebeurtenis in Kontichs archief opgetekend (R. Van Passen)
 • Het leven van de oude prentkaarten (M. Gruyaert)
 • Zo was … Mortsel (G. Gruyaert)
 • Een eeuw geleden (J. Hermans)
 • Kasteel Génicot (J. Hermans)
 • Kasteel Oosterveld (J. Hermans)
 • Mortsel zond zijn dochters uit (F. Hermans)
 • Vurig Mortsel (M. De Backer)
 • Het patronaat of benoemingsrecht in Mortsel (R. Vandeneede)
 • De bestuurlijke organisatie plattelandsgemeenten tijdens Het Verenigd Koninkrijk Der Nederlanden (L. Herwegen)
 • Terechtstellingen en aanvullingen (P.M)
 • De Sint-Benedictuskerk in de aantekeningen van F. Nooyens (P. Meulenaere)
 • Het oudste Mortsel (P. Meulenaere)

Jaarboek 1997

 • Geachte lezer (J. Gastmans)
 • In Memoriam Henri De Wever (P. Meulenaere)
 • Hier leet begraeven (L. Van Herwegen)
 • Mortselse eeuwelingen (R. Frans)
 • Een honderdjarige in Mortsel (F. Hermans)
 • Vijftig jaar geleden (G. Wellens)
 • Nogmaals Genicot (J. Hermans)
 • Vakwerkhuizen in Mortsel in de tweede helft van de 18de eeuw (R. Vandeneede)
 • Kasteel Windhoek (J. Hermans)
 • De Meir van Mortsel, vroeger en nu (M. Gruyaert)
 • Mortsel een eeuw geleden in de Antwerpse pers (B. Gastmans)
 • Voornamen in Mortsel (B. Jespers)
 • Terechtstellingen en aanvullingen (P.M)
 • Een pachtcontract van de Gasthuishoeve (P. Meulenaere)

Jaarboek 1998

 • Geachte lezer (J. Gastmans)
 • In Memoriam Bob Degol (P. Meulenaere)
 • 15de–16de– eeuwse Antwerpse schepenbrieven weerspiegelen Mortsel. (R. Van Passen)
 • De Floralaan en vroegere bewoners (J. Hermans)
 • Ere wie ere toekomt. Een vergeten pastoor (F. Hermans)
 • De broederschap van het H. Kruis in de Kapel van de Oude-God (R. Vandeneede)
 • Geschiedenis van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef Molenstraat 19 Mortsel. (J. Van Huffelen/ M. De Backer)
 • 162 jaar spoorwegen te Mortsel (M. Pessers)
 • Een gemeentehuis in Vlaamse renaissancestijl (B. Gastmans)
 • Stappen in Mortsel (P. Meulenaere)
 • Het nieuw Gemeentehuis (R. Frans)
 • De Odyssee van Godfried Verlende “Kapitein ter Lange Omvaart” (M. Gruyaert)
 • 50 jaar geleden. 1948: geboorte van de volkskunstgroep Reinaert. (G. Wellens)
 • Genealogie van een ongelukkig gezin (F. Hermans)
 • De Hollandse tuin (P. Meulenaere)
 • Nu ge ’t zegt, ’t is weg. (P. Meulenaere)
 • Terechtstellingen en aanvullingen (P.M)
 • Lijst der artikels gepubliceerd in de jaarboeken van de Mortselse Heemkundige Kring (R. Vandeneede)

Jaarboek 1999-2000

 • Geachte lezer (J. Gastmans)
 • In memoriam Z.E.H. Hendrik Heylen (P. Meulenaere)
 • In memoriam Robert Ydens (P. Meulenaere)
 • In memoriam André de Bary (P. Meulenaere)
 • Charles Blockx geportretteerd (L. Roosens)
 • Zo was Waesdonck! (J. Hermans)
 • Processies in Mortsel (M. Gruyaert)
 • De oprichting van nieuwe bisdommen in de Nederlanden door Filip II in 1559 en het wedervaren van het bisdom Antwerpen (L. Van Herwegen)
 • de Pierrenot (F. Hermans)
 • Fort IV als militair bolwerk te Mortsel (M. Pessers)
 • Het hof van Rieth verkocht. Waarom? (M. De Backer)
 • Uit het roemrijke verleden van “Koninklijk Oude-God Sport” (1915-2000) (R. Frans)
 • Terecht-stellingen en aanvullingen (P.M)

Jaarboek 2001

 • Groet aan de lezer (J. Gastmans)
 • In memoriam Louis van Camp (M. Gruyaert)
 • In memoriam Ferdinand Van Caimere (P. Meulenaere)
 • De Postiljon is niet meer (D. Brentjens)
 • Van Max aan Robert (P. Meulenaere)
 • De laatste dagen Fort IV in 1914. Uit het dagboek van aalmoezenier J. Van Herck (J. Van Herck)
 • Gevaert & C° … naar Edegem of naar Mortsel? (L. Roossens)
 • Minerva Motors (M. Pessers)
 • Een kerk in de wijk ‘der statie van Mortsel (B. Gastmans)
 • Het levensverhaal van Josephus Marinus Ielegems. Vervolg op het artikel ‘Waesdonck’ (JB 1999-2000) (J.Ielegems)
 • Eigenaardigheden in de Luithagen aan de Antwerpsestraat (J. Hermans)
 • Mijn vader en “De Groote Oorlog” (M. Gruyaert)
 • 100 jaar geleden werd Jos Van Limbergen geboren, 25 jaar geleden is hij gestorven (R. Frans)
 • Belevenissen met de Mortselse ondergrond (F. Hermans)
 • “Vroom Mortsel” (P. Meulenaere)
 • De laatste levensmaand van pastoor Balthazar Van Assche (R. Vandeneede)
 • Terechtstellingen en aanvullingen (P.M.)

Jaarboek 2002

 • Geachte lezer (J. Gastmans)
 • In Memoriam Jacques Van Anderlecht (R. Frans)
 • Memoires I (J.L. De Caniière)
 • Het Varenthof in prentbriefkaarten (L. Roosens)
 • De geschiedenis van de relikwie van het Heilig.Kruis in de kapel van den Oude-God (R. Vandeneede)
 • Mortselse brouwerijen (J. Hermans)
 • Mortselse perikelen – Leve het gas (F. Hermans)
 • Mortsel en de Antwerpse luchthaven (M. Pessers)
 • Jozef Rombouts (B. Gastmans)
 • Uit het rijk fotoarchief van de Mortselse Heemkundige Kring (M. Gruyaert/J. Vermeiren)
 • De “wenende madonna van Mortsel” (R. Frans)
 • Boerenleven (E. Liekens)
 • Hoe “braaf” waren de Mortselaren in de 17de eeuw? (P.C. Mariën)
 • Verbeelde heiligen in de Sint-Benedictuskerk (P. Meulenaere)
 • Een unieke vondst in Mortsel (M. Gruyaert)
 • Terechtstellingen en aanvullingen (P. Meulenaere)

Jaarboek 2003

 • Groet aan de lezer (J. Gastmans)
 • In memoriam Marcel Verschave (M. Gruyaert)
 • Een firma in moeilijke tijden (J. De Cannière)
 • Afscheidsrede van burgemeester (J. Hermans)
 • Getuigen uit de vroegste geschiedenis van Mortsel (R. Vandeneede)
 • Jan Laenen. Illuster Mortsels kunstenaar (R. Frans)
 • Een mysterieuze foto (M. Gruyaert/J. Vermeiren)
 • Mortsel en de Antwerpse luchthaven (deel 2) (M. Pessers)
 • De bende-Nauwelaerts in Mortsel en omstreken (J. Hermans)
 • Ook dit was (is?) Mortsel. De krantenverkoper (F. Hermans)
 • Bouwen in Mortsel tussen 1830 en 1900. Een inventaris (B. Gastmans)
 • Verworpen straatnamen (P.C. Mariën)
 • Nog enkele grepen uit ons rijk fotoarchief (M. Gruyaert/J. Vermeiren)
 • Herinneringen aan 60 jaar geleden (H.T’Seyen)
 • De enquête (P. Meulenaere)
 • De gedenkzuil op het vroegere kerkhof Oude-God (M. Gruyaert/J. Vermeiren)
 • Koopdag op een gasthuishoeve (P. Meulenaere)
 • Terecht-stellingen en aanvullingen (P. Meulenaere)

Jaarboek 2004

 • Groet aan de lezer (J. Gastmans)
 • In memoriam Jules Hermans (P. Meulenaere)
 • Lieven Gevaert en de Association belge de photografie (L. Roossens)
 • De oorsprong van de benaming Oude-God (R. Vandeneede)
 • De Antwerpsestraat (P.C. Mariën)
 • Zo sprak Mortsel (P. Meulenaere)
 • Kuijpers-quintet niet weg te cijferen uit onze heemgeschiedenis (R. Frans)
 • Kerkgewaden in drie Mortselse parochies (J. Vermeiren/M. Gruyaert)
 • De Militârische Aufsichtsstelle Fabr. Gevaert & Co Antwerpen – 1915-1918 (H. Van Roosendael/ M. Van der Mullen)
 • Een ‘Duits’ postkantoor in Mortsel en Oude-God tijdens de ‘groote oorlog’ – 1914-1918 (H. Van Roosendael/ M. Van der Mullen)
 • Mik aan de tand gevoeld (P. Cornelis)
 • Uit Miks kalender (M. Van den Bossche)
 • 90 jaar geleden … (R. Lenaerts)
 • Een heroïede (F. Hermans)
 • Schoorsteenperikelen (F. Hermans)
 • Zo leerden de molenaarskinderen (P. Meulenaere)
 • Mortsel volleybalclub in de kijker (P. Struyf)
 • Houten huizen (M. Gruyaert/J. Vermeiren)
 • De puinen van Cinema ‘Alsopp’s Palace’ (M. Gruyaert/ H. Vermeirsch)
 • Terechtstellingen en aanvullingen (P. Meulenaere)
 • Lijst der artikels gepubliceerd in de jaarboeken van de Mortselse Heemkundige Kring (P.M)

Jaarboek 2005

 • Geachte lezer (J. Gastmans)
 • André Gastmans, maxischoonheid in miniformaat (B. Gastmans)
 • Ir. Leo Stuckens (1902-1982) (Dr. R. Lenaerts)
 • Drexeler 100 jaar in Mortsel. Drie generaties uurwerkmakers (H. De Ridder)
 • Mortsel, 5 apri (C. Schelkens)
 • Zo sprak Mortsel (G. Wellens)
 • Kuijpers in woord en daad (P.C. Mariën)
 • Een zaak van defloratie met betwist vaderschap (G. Buermans)
 • Een Oekraïner in Mortsel (M. Gruyaert/J. Vermeiren)
 • Zuster Lieve Gruyaert 25 jaar geleden (M. Gruyaert)
 • Jong in Mortsel. De kleine wereld van oorlogskinderen (L. Van Gerven)
 • Het gebeurde in de Prins Leopoldlei. Herinneringen van een kwajongen (J. Huygens)
 • Café Royal (C. Sips)
 • Het openbaar vervoer te Mortsel rond de Tweede Wereldoorlog (M. Pessers)
 • Ook toen geen oorlogskruis voor Mortsel (L. Pauwels)
 • Zij schreven een ‘geschiedenis van Mortsel’ (P.C. Mariën)
 • Plaatsnamen 05 (P. Meulenaere)
 • Zo was Mortsel (F. Hermans)
 • Inhoud van de bijdragen verschenen in de eerste vijf Jaarboeken van de Mortselse Heemkundige Kring (R. Vandeneede)
 • 25-20 (P. Meulenaere)
 • Terecht-stellingen en aanvullingen (P. Meulenaere)

Jaarboek 2006

 • Geachte lezer (J. Gastmans)
 • De Varentclub (L. Roossens)
 • Over duiven en duivenmelkers (L. Van Hoeck/ M. Gruyaert)
 • Vreemde namen in Mortsel (P. Meulenaere)
 • Wij en het Hof van Rieth (F. Hermans)
 • Voor bezem en vorst (P. Meulenaere)
 • Het lied van Mortsel (G. Wellens)
 • Raadseltjes (G. Wellens)
 • Het ‘Rijke Roomse leven’ in Mortsel (M. Gruyaert/J. Vermeiren)
 • De stede De Valck in de Luythagen (R. Vandeneede)
 • Gronden te koop in Mortsel (P. Meulenaere)
 • Enkele huizen aan de Varentsevoetweg (R. Vandeneede)
 • Te vinden gelegd (P. Meulenaere)
 • Het gebeurde… (P. Meulenaere)
 • Mortsel en oude aandelen (J. Luyckx)
 • Het Hof van Dieseghem (P. Meulenaere)
 • De impact van Fort IV op Mortsel (S. Van den Bergh)
 • Oud worden is verandering zien (P. Meulenaere)
 • Terecht-stellingen en aanvullingen (P. Meulenaere)

Jaarboek 2007

 • Groet aan de lezer (J. Gastmans)
 • Bij het heengaan van Roger Goessens (G. Wellens)
 • In Memoriam André Meirte (M. Gruyaert)
 • In Memoriam André Meirte (F. Hermans)
 • Bij het overlijden van ons vader Toon Ampe (M.A.)
 • In Memoriam Lena Bussers-De Groodt (L.Simons)
 • In Memoriam Victor Van Bladel (L. Meulenaere)
 • Loont het nog de moeite? (P. Meulenaere)
 • Gevaert en Pont-à-Marcq (L. Roosens)
 • Op verhaal gekomen (P. Meulenaere)
 • Weg en tol ter Luithagen (H. De Groote)
 • Sint-Benedictus en de Benedictijnen (P. Van Beirendonck)
 • De muzikale erfenis van Theo Goossens (J. Smets)
 • Een litteken van de prehistorische weg op de kaart van POPP (R. Vandeneede)
 • Het gebeurde… (P. Meulenaere)
 • Mortsels papieren erfgoed in gevaar (B. Gastmans)
 • Over twee merkwaardige Mortselse figuren: Jos Sips en Mathilde Carvers (M. Gruyaert)
 • Hoe J.B.S zijn aantekeningen afsloot (P. Meulenaere)
 • Een zestiende is welkom (J. Vermeiren)
 • Een gepinde vogel (P. Meulenaere)
 • Ook wij zochten de schat van Guldentop (F. Hermans)
 • Straatnamen van soorten (P. Meulenaere)
 • Burgemeesters uit twee eeuwen (P. Meulenaere)
 • Over de familie Krol, oorlog 1940 en de Koningskwestie (M. Gruyaert)
 • Het gebeurde een niet in Mortsel (F. Hermans)
 • Rechtzetting (R. Vandeneede)
 • Mortselse Gasthuishoeven in 1807 (P. Meulenaere)
 • Terecht-stellingen en aanvullingen (P. Meulenaere)

Jaarboek 2008

 • Groet aan de lezer (J. Gastmans)
 • “De Gevaert” … vanuit de lucht (L. Roosens)
 • Een belangrijk document betreffen “Den Wilden Wilden Beys” te Mortsel in 1692 (R. Vandeneede)
 • De reclame-week van den middenstandsbond van Mortsel 1947 (H. Vermeirsch)
 • Een Mortselse familie tijdens de “Groote Oorlog” 1914-1918 (L. Van Hoeck)
 • Theo Melens (J. Luyckx)
 • Medailles, pins, eretekens, penningen en jetons van Mortsel (P. Van Beirendonck)
 • 80 jaar Gezinsbond in Mortsel: 1926 – 2006 (G. Voets)
 • Uit het archief van de zusters van Gijzegem. Feiten en cijfers. Cholera te Mortsel. Uit de genealogie van een ongelukkige familie. Wie trouwde er zoal in Mortsel (F. Hermans)
 • Inventaris van het kerkarchief van Mortsel, Sint-Benedictus (H. Delvaux)
 • Het is mobilisatie (M. Gruyaert)
 • Brand! (G. Wellens)
 • Stammen wij af van een overleden voorouder? (F Hermans)
 • John Stockmans, Mortsels archivaris en regional historicus (F. Hermans)
 • 65 jaar geleden, een zonnige dag in de lente (B. Gastmans)
 • Weg en tol ter Luithagen deel 2 (R. Vandeneede)
 • Wie was de baas? (F. Hermans)
 • Terecht-stellingen en aanvullingen

Jaarboek 2009

 • Groet aan de lezer (J. Gastmans
 • In Memoriam Marcel Gruyaert
 • In Memoriam Henri Vydt (G. Wellens)
 • In Memoriam Theo Melens (J. Luyckx)
 • 60 jaar Heemkundige Kring Mortsel 1949-2009 (G. Wellens)
 • Pieter Jozef De Jaeck (R. Vandeneede)
 • ‘Den Wilden Beys’ te Mortsel in 1692 – aanvullin (R. Vandeneede)
 • Inhuldiging bezoekerscentrum Fort 4 (J. Luyckx)
 • Toespraak bij inhuldiging bezoekerscentrum (R. Gils)
 • Voorwerpen uit de collectie Ignace Vernieuwe (I. Vernieuwe)
 • Gemeentewapen van Mortsel (D. Ostyn)
 • Erediploma (P. Meulenaere)
 • Elisabeth De Backer (R. Vandeneede)
 • Rosa Van Daele (B. Gastmans)
 • In en om de Mortselsche Katholieke Politiek (Hugo Vermeirsch)
 • Germaine en Philomène Scheffermeyer (J. Vermeiren/M. Gruyaert)
 • Een wereldreiziger (J.Vermeiren)
 • Rechtzettingen
 • Lijst der artikelen gepubliceerd in de jaarboeken van de Mortselse Heemkundige Kring 2004 tot 2008 (R. Vandeneede)

Jaarboek 2010-2011

 • Groet aan de lezer (J. Gastmans)
 • In memoriam Marcel Gruyaert (J. Vermeiren)
 • In memoriam Guido Buermans, Rik Kuypers, Frans Hermans, Louis Van Hoeck, Marcel De Backer, Robert Vandeneede, Romain Frans
 • In memoriam Willy Dehaen (K. Dehaen)
 • Caerten ende metinge-boeck uit 1759 (B. Gastmans)
 • De Philippé’s vijf generaties hoefsmeden (J. H. Van der Linden)
 • Het gemeentewapen van Mortsel in de legenden (D. Ostyn)
 • Reglement van policie der gemeente Mortsel. De Drabstraat in Mortsel: van buurtweg tot nieuwe wijk (L. Danckaert)
 • Flor Van Reeth (J. Vermeiren)
 • 5 april 1943 andermaal, van op afstand en van dichtbij (R. Nauwelaerts)
 • Mortsel en de tijd van Napoleon (H. Driesen)
 • Het Mortsels straatbeeld vroeger en nu (H. Vermeirsch)
 • Landbouwtellingen 1826-1938 (B. Gastmans)
 • Jules Couscheir (P. De Meulder)
 • Een reislustige familie (F. Hermans)
 • Wafelenbak (P. Vernieuwe)
 • Wie is wie (P. Vernieuwe)
 • Voorwerpen uit de collectie (I. Vernieuwe)

Jaarboek 2012-2013

 • Groet aan de lezer (J. Gastmans)
 • In Memoriam Dr. Raymond Lenaerts (M. Van Noey)
 • In Memoriam Maurice Vandeputte
 • Beeldhouwer Floris de Cuijper (M. Heyligen)
 • Fossielenhuis (J. Devidts)
 • De Lindenlei (M. Van Noey)
 • Twee silhouetten van de familie de Bary (L. Roosens)
 • Herrie om een kerkhof (B. Gastmans)
 • 100 jaar Davidsfonds Mortsel (R. Nauwelaerts)
 • 75 Jaar Vriendenkring van Gepensioneerden Agfa-Gevaert (1937-2012) (R. Heuten/L. Van Schil)
 • 70 jaar geleden. Het bombardement van 5 april 1943, wat nu (B. Gastmans)
 • Oproep voor een onbekende postkaart
 • Zoektocht naar Josephine Faes
 • Van Grensstraat tot Hendrik Kuijpersstraat (G. Voets)
 • 70 jaar scouting (1942-2012) (E. Stoot/M. Van Noey/ M. Heyligen)
 • Mortsel vroeger en nu (H. Vermeirsch)
 • In Memoriam Ivo Michiels (M. Heyligen)
 • Rechtzetting

Jaarboek 2014

 • Groet aan de lezer (B. Gastmans)
 • In memoriam Jacques De Bie (G. Cuyt)
 • In memoriam Bob Van Hoofstadt (E. Broeckx)
 • In memoriam Leon Van Herwegen
 • In memoriam Mieke Deynckens
 • In memoriam Jan Vanderstraeten
 • Johan Fleerackers (M. Heyligen)
 • Jan Gastmans, 25 jaar voorzitter (B. Gastmans)
 • Sint-Benedictus. Kerkelijke Visitaties in de 18de eeuw (G. Wellens)
 • Inhuldiging van het gemeentehuis van Mortsel op 29 februari 1964 (M. Heyligen)
 • Fort 4 (1864-2014) 150 jaar Brialmontforten (D. Leemans)
 • Project “Manoeuvres” en Fort 4 Mortsel (A. Thomas)
 • Van L. Gevaert & C° over N.V. Gevaert Photo-Producten tot Agfa-Gevaert N.V. (M. Dorikens)
 • Hoofd- en beestentelling Mortsel 1694 (J. Driesen)
 • 70 Jaar Koninklijke Toneelgroep Streven in Mortsel (1944-2014) (R. Demets/ P. De Meulder)
 • Het Mortsels Jeugdtoneel, 25 jaar jong (R. Demets/ T. Berghmans)
 • Mortsel vroeger en nu (H. Vermeirsch)
 • Genootschap van de Cecilianen van de kerk van Mortsel
 • Verbleef Albert Einstein op kasteel Cantecroy? (M. Heyligen)
 • 100 Jaar geleden (30 juli 1914) overleed J.B. Stockmans (M. Heyligen)
 • Beschermde monumenten in Mortsel (deel 1) (M. Heyligen)
 • Een dramatische zaterdagnamiddag 16 december 1944 (M. Heyligen/ G. Pandelaers)
 • Mortsel-Steenakker. Een synthese van de archeologische opgravingen tussen 1962 en 2006 (P. Verstappen)
 • Terecht-stellingen

Jaarboek 2015

 • Groet aan de lezer (B. Gastmans)
 • In memoriam Jos De Vocht
 • Twee huldigingen voor vijfentwintig jaar voorzitterschap van Jan Gastmans, vandaag erevoorzitter
 • Verslag van het Decenaat Kontich van 12 januari 1915 over de herderlijke brief “Patriotisme & Endurance” van kardinaal Mercier (M. Heyligen)
 • Opmerkelijke vrouwen op Cantecroy (M. Heyligen)
 • Juliette Adant en haar Vlaamse culturele avonden op het kasteel Cantecroy (M. Heyligen)
 • Beschermde monumenten in Mortsel (deel 2) Oorlogsmonument Liersesteenweg (M. Heyligen)
 • Hoeve Liekens, Drabstraat te Mortsel (G. Lambert/M. Weyn)
 • De Mortselse noodwoningen van het Koning Albertfonds (1924-1937) (M. Van Noey)
 • Schrijvers gaan niet dood … ze vervagen (M. Heyligen)
 • 80 Jaar Koninklijke Cinéclub Lieven Gevaert 1935-2015 (K. Schoeters-Blommaert)
 • Rode Kruis Mortsel 75 jaar (1939-2014) (D. Brentjens)
 • Kinderwagens door de eeuwen heen (H. Vervliet)
 • Vroeger en nu (H. Vermeirsch)
 • Lijst der artikels gepubliceerd in de jaarboeken van de Mortselse Heemkundige kring 2009-2014

Jaarboek 2016

 • Groet aan de lezer (B. Gastmans)
 • In Memoriam Paul Van Beirendonck
 • In Memoriam Rik Carmen (B. Carmen)
 • In Memoriam Paul de Meulder (R. Demets)
 • Hendrik Kuijpers, rechterhand van Lieven Gevaert (J. Kuypers)
 • Arbeid adelt – dr. Laurent Roosens.
 • Terugblik op de werking van het Lieven Gevaertarchief (W. Van Cleemput)
 • Beschermde monumenten in Mortsel (deel 3). (M. Heyligen)
 • Opmerkelijke vrouwen op Cantecroy (deel 2): Béatrix de Cusance, Prinses van Cantecroy (°1614-+1663) (M. Heyligen)
 • Beeldhouwer Floris de Cuijper, fotoreportage van zijn beelden en medailles uit Mortselse collecties (H. Vermeirsch/ P. Van Beirendonck)
 • Berthoutstraat (N. Lernout)
 • Er was eens … Het Mortsels Jeugdtoneel (1959-1972) (R. Demets/ H. & L. Stevens/ J. Van Hertbruggen)
 • Honderd jaar geleden, op 27 februari 1916, werd Mark Liebrecht (Marcel Oger) geboren (M. Oger)
 • Grafmonument familie Mayer-van den Bergh (G. Voets)
 • Mortsel, vroeger en nu (H. Vermeirsch)
 • Mijn tante Roza Van Schil en haar liefde voor een Duitse piloot van de Luftwaffe in de Tweede Wereldoorlog (P. Van Schil)

Jaarboek 2017

 • Groet aan de lezer ( B. Gastmans)
 • In Memoriam Jef Vermeiren (K. & B Vermeiren/ M. Heyligen)
 • In Memoriam J. Herman Van der Linden (H. Vermeirsch)
 • In Memoriam Guy Van Put
 • In 1957 verscheen het allereerste Jaarboek van de Mortselse Heemkundige Kring
 • De Sint-Lutgardisschool 65 jaar geleden heropgebouwd (B. Gastmans)
 • Opmerkelijke vrouwen op Cantecroy (deel 3): Caroline van Oostenrijk (M. Heyligen)
 • Hoe het oude gemeentehuis aan z’n einde kwam … (N. Lernout)
 • Allsopp’s Palace: de verdwenen cinema (D. Brentjens)
 • Beschermde monumenten in Mortsel (deel 3): Kapellelei (M. Heyligen)
 • Geen Morzel Grond! (N. Lernout)
 • Restauratie Sint-Benedictuskerk Mortsel (deel 1) (P. Hernalsteen/ M. Heyligen)
 • Mortsel, vroeger en nu (H. Vermeirsch)
 • Stijn Verrep (M. Heyligen)
 • Lijst der artikelen 2009 – 2016
 • Terecht-stellingen